Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego

http://slavica.uni.lodz.pl/